pytanie Zadaj nam pytanie
Skorzystaj z formularza on-line
Strona główna linia Blog
Jak wygląda montaż konstrukcji stalowych? Data: 21/05/2024

Jak wygląda montaż konstrukcji stalowych?

Budowa konstrukcji stalowych w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania projektu może być procesem  dość złożonym. Inwestorzy, zwłaszcza w początkowej fazie, nie mają pełnej wiedzy na temat sposobu realizacji  inwestycji. Z uwagi na to w niniejszym artykule przybliżamy poszczególne etapy wznoszenia budynków o konstrukcji stalowej,  wraz ze wskazówkami, które pomogą zmierzyć się z projektem i dostarczą cennych informacji dotyczących tego  typu obiektów. 

Jak osiąga się skuteczność w budowie konstrukcji stalowych? 

  1. Projekt techniczny i przygotowanie terenu pod budowę
  2. Fundamenty i kotwiczenie
  3. Montaż słupów
  4. Montaż dźwigarów
  5. Działania po złożeniu konstrukcji stalowej
  6. O czym należy pamiętać podczas budowy konstrukcji stalowych?

Projekt techniczny i przygotowanie terenu pod budowę konstrukcji stalowej 

Niezależnie od zastosowania hali czy będzie to: budynek gospodarczy, hala magazynowa, hala produkcyjna, sklep z płyty warstwowej, hala magazynowa z biurem czy garaż z płyty warstwowej inwestor musi wykonać projekt tego budynku. Zgodnie z obecnymi przepisami, projekt techniczny wraz z wrysowaną i obliczoną konstrukcją stalową musi być wykonany przed wejściem na plac budowy. Jednak na podstawie naszego doświadczenia warto zrobić go nieco wcześniej, już na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dzięki współpracy naszych projektantów z architektem, budynek o konstrukcji stalowej jest wykonany z odpowiednich materiałów takich jak profile stalowe czy płyta warstwowa PIR, dostosowanych do np. narzuconej klasy odporności pożarowej budynku, wymagań sanepidu czy innych jednostek potrzebnych do uzyskania pozwolenia. 

W projekcie technicznym poza rozrysowaną konstrukcją stalową są również zaprojektowane fundamenty, które w przypadku hal stalowych składają się zazwyczaj ze stóp fundamentowych tzw. fundamentów punktowych oraz ocieplonego murku podwalinowego, zlokalizowanego po obrysie budynku z płyty warstwowej. W przypadku mniejszych hal, inwestorzy często decydują się również na fundamenty na płycie żelbetowej.

Po otrzymaniu zamówienia na konstrukcję stalową hali tworzony jest harmonogram ustalający proces budowy.  Jedną z faz początkowych jest przygotowanie terenu pod budowę. 
Lokalizacja hali na działce jest precyzyjnie określona w planach i dokumentach, które stanowią podstawę do  uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne jest uwzględnienie wymaganych przepisami odległości od granic  działki oraz innych znajdujących się na niej budynków. 
Poprawne przygotowanie placu budowy jest niezmiernie istotne dla późniejszego bezproblemowego przebiegu  prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Do najważniejszych kroków zalicza się: 

- wytyczenie i ogrodzenie terenu; > - zapewnienie drogi dojazdowej umożliwiającej transport ciężkiego sprzętu budowlanego, np. dźwigów i zwyżek; - utwardzenie i wypoziomowanie gruntu; 

- wyznaczenie utwardzonego terenu do składowania materiałów takich jak konstrukcja stalowa, płyta warstwowa, elementów stolarki: bram, drzwi, okien;

- zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracowników - miejsca do odpoczynku, spożywania posiłków oraz  korzystania z toalety, z zapewnieniem dostępu do wody i -energii elektrycznej. Niezbędne są ponadto środki  bezpieczeństwa, takie jak m.in. apteczka i gaśnica; 

- ustawienie kontenerów na odpady budowlane, aby utrzymać plac budowy w porządku i w zgodzie z przepisami.

Fundamenty i kotwiczenie

Na bazie projektu technicznego, inwestor może zdecydować się na fundamenty monolityczne lub  
prefabrykowane. Korzyścią z wykorzystania prefabrykatów betonowych jest skrócenie czasu i uproszczenie  procesu budowy. Ich koszt jest jednak zazwyczaj wyższy w porównaniu z tradycyjnymi fundamentami monolitycznymi wykonywanymi na budowie. Należy uwzględnić, że beton osiąga pełną wytrzymałość dopiero po  około 28 dniach, co narzuca konieczność przerw technologicznych.

Po zakończeniu prac związanych z fundamentami i podbudową pod posadzkę rozpoczyna się montaż  konstrukcji stalowej. Elementy są dostarczane na plac budowy za pomocą samochodów ciężarowych, a  rozładunek odbywa się z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. Rozładunek powinien być starannie  zaplanowany z uwzględnieniem kolejności montażu poszczególnych elementów. 

Montaż słupów 

Słupy są montowane na kotwy wklejane, które znacznie przyspiesza i ułatwia montaż, ponieważ nie trzeba uwzględniać poprawek wynikających z niedokładnego umiejscowienia marek stalowych. Bardzo ważne jest poprawne rozmieszczenie słupów z zachowaniem przekątnych budynku i odległości pomiędzy ramami stalowymi. Stal jest wykonana z tolerancją co do 1 mm i wszystkie elementy takie jak: dźwigary, rygle, płatwie czy stężenia muszą do siebie pasować. Przed kontynuacją prac, słupy w przed  skrajnych polach stabilizuje się stężeniem stalowym. 

Montaż dźwigarów

Jeśli chodzi o dźwigary w halach o dużej rozpiętości stosuje się dźwigary kratownicowe. Dzięki temu konstrukcja dachu jest mocniejsza i lżejsza niż w przypadku dźwigarów ramowych wykonanych z dwuteowników. W obiektach przemysłowych często wykorzystuje się płatwie w postaci ocynkowanych kształtowników z blach giętych na zimno lub płatwie kratowe w przypadku dużych rozpiętości. Montaż tych  elementów odbywa się na podbudowie pod posadzkę z chudego betonu. Dzięki temu proces nie wymaga pracy  na wysokości. 
Skręcone parami dźwigary wraz z płatwiami są podnoszone jako jeden element za pomocą dźwigów. Montuje  się je na wcześniej przygotowanych słupach. Prace rozpoczyna się zawsze od stężonych słupów, następnie  montowane są kolejne pola. W ostatecznym etapie następuje dostawienie ścian szczytowych oraz optymalne  dokręcenie wszystkich śrub. 

Działania po złożeniu konstrukcji stalowej

Po zakończeniu montażu kompletnego szkieletu konstrukcji stalowej przechodzi się do instalacji lekkiej  obudowy. W przypadku hal stalowych nieizolowanych wykorzystywana jest do tego celu blacha trapezowa lub  plandeki namiotowe, natomiast elewację hal izolowanych wykonuje się z płyt warstwowych. Szczeliny  dylatacyjne są uzupełniane pianą montażową lub systemem gwarantującym właściwą klasę zabezpieczenia  przeciwpożarowego. Po wykonaniu obudowy przystępuje się do mocowania dachu za pomocą specjalnych śrub. Po zakończeniu wszystkich prac można przystąpić do montażu stolarki, poprowadzenia instalacji elektrycznej  oraz wykonania posadzki przemysłowej. 

O czym należy pamiętać podczas budowy konstrukcji stalowych?

Podczas budowy konstrukcji stalowych szalenie ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie  odpowiednich procedur. 
Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i być przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa pracy.  Urządzenia, narzędzia i sprzęt używane podczas montażu muszą być sprawne i posiadać odpowiednie  certyfikaty potwierdzające ich stan techniczny. 
Zaleca się wykonywanie próbnych uniesień, a masa przenoszonych elementów nie może przekraczać  dopuszczalnego, nominalnego udźwigu. Podczas prac montażowych trzeba unikać prowadzenia ich ponad  miejscem pracy innych ekip, aby zapobiec ryzyku upadku narzędzi lub elementów konstrukcyjnych. Praca w  trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr, jest zabroniona, ponieważ zwiększa się  niebezpieczeństwo dla pracowników wynikające np. z upadku elementów konstrukcyjnych. Przestrzeganie zasad i procedur ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy. 
Warto mieć świadomość, iż nawet pozornie błahe błędy mogą skutkować zaburzeniem całego harmonogramu i  wydłużeniem czasu budowy. Dlatego dla pomyślnego zrealizowania inwestycji niezmiernie istotny jest wybór  sprawdzonego wykonawcy, który ma udokumentowane doświadczenie w montażu tego typu konstrukcji oraz zakład produkcji konstrukcji stalowych posiada odpowiednie certyfikaty uprawniające do wykonywania konstrukcji stalowych.
Wybierając wykonawcę tylko na podstawie ceny, narażasz się na przyszłe problemy wynikające z nieterminowego wykonania zlecenia, wadliwej konstrukcji, nieestetycznie wykonanego montażu płyty czy obróbek. Pamiętaj, że przy wykonaniu i montażu konstrukcji liczy się doświadczenie i dokładność wykonania. Dzięki temu inwestor może cieszyć się pięknym i solidnym budynkiem.« Wróć